Herb PCE Lubań
Polecamy
Herb PCE Lubań
Aktualności
Konferencja otwarcia projektu
16.04.2013
Dnia 27 marca 2013r. odbyła się konferencja otwarcia projektu „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Anna Adamska przekazała zebranym interesujące informacje o projekcie – jego celach, walorach wychowawczych oraz cechach turystyczno-biznesowych, jakie będą wyróżniać powstający w ramach projektu program wychowania przedszkolnego pt. „Multimedialne przedszkole” wraz z bogatą obudową metodyczną. Pani dyrektor podkreśliła też innowacyjny charakter tworzonego programu wychowania przedszkolnego, z niezwykle atrakcyjnym wsparciem dla każdej placówki, jaką jest sprzętem multimedialnym oraz zestaw aplikacji interaktywnych.
Starosta Lubański Walery Czarnecki w swoim wystąpieniu podkreślił korzyści, jakie gminy, przedszkola, nauczyciele i dzieci będą miały z udziału w projekcie. Są to zarówno korzyści materialne (zestaw multimedialny dla każdej placówki), jak też korzyści wynikające z możliwości podniesienia jakości pracy placówek dzięki wielu formom wsparcia oferowanym nauczycielom i dyrektorom w ramach projektu.
Wśród wielu gości, którzy licznie przybyli na uroczyste spotkanie, byli rodzice przedszkolaków, władze Powiatu Lubańskiego, Gmin – organów prowadzących oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których są oddziały przedszkolne.
Zarówno projekt „Multimedialne przedszkole”, jak i sama konferencja wzbudziły wielkie zainteresowanie w środowisku oświatowym powiatu oraz wśród lokalnych mediów.

Kapitał Ludzki Unia Europejska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego