Herb PCE Lubań
Polecamy
Herb PCE Lubań
Aktualności
Konferencja podsumowująca produkty projektu
24.06.2015
Dnia 19 czerwca 2015r. odbyła się konferencja podsumowująca produkty projektu „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Anna Adamska przedstawiła zaproszonym gościom interesujące informacje o zrealizowanym projekcie – jego celach, walorach wychowawczych oraz cechach turystyczno-biznesowych, jakie wyróżniały zrealizowany projekt w ramach projektu wychowania przedszkolnego pt. „Multimedialne przedszkole”. Zaprezentowano innowacyjny charakter zrealizowanego programu wychowania przedszkolnego, który był wdrożony z  niezwykle atrakcyjnym wsparciem dla każdej placówki, jaki był sprzętem multimedialnym, zestaw aplikacji interaktywnych i cała metodyczna

obudowa dla nauczyciela i dziecka.
      Starosta Lubański Walery Czarnecki w swoim wystąpieniu podkreślił korzyści, jakie gminy, przedszkola, nauczyciele i dzieci miały z udziału w projekcie. Były to korzyści materialne (zestaw multimedialny dla każdej placówki), jak też korzyści wynikające z możliwości podniesienia jakości pracy placówek dzięki wielu formom wsparcia oferowanym nauczycielom i dyrektorom w ramach projektu.

      Podczas konferencji podsumowującej produkty projektu dr Robert Mertuszka wygłosił wykład „Edukacja multimedialna w powiecie lubańskim, czyli iluzja stała się rzeczywistością”.
Wśród wielu gości, którzy licznie przybyli na konferencje podsumowującą produkty projektu były: władze Powiatu Lubańskiego, Gmin – organów prowadzących oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których są oddziały przedszkolne i był realizowany projekt.
Projekt „Multimedialne przedszkole”, jak i sama konferencja wzbudziły wielkie zainteresowanie w środowisku oświatowym Powiatu Lubańskiego.

Kapitał Ludzki Unia Europejska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego