Herb PCE Lubań
Polecamy
Herb PCE Lubań
Aktualności
Realizacja wycieczek
16.02.2015
w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka

 

1 wycieczka

 

 

 

2 wycieczka

1.

GRAŻYNA WĘGLOWSKA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W ŚWIERADOWIE – ZDROJU

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

Łomnica 

Kozia Łąka

 

Szklarska Poręba Leśna Huta

2.

KATARZYNA SZUCHALSKA

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

W RADOGOSZCZY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Łomnica 

Kozia Łąka

Radogoszcz Ceramika

3.

TERESA JAKUBCZYK

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W PLATERÓWCE  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Szklarska Poręba Chata Walońska

Proboszczowa Ośrodek Grapa

4.

BEATA ŻÓŁTAŃSKA

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

W LUBANIU

 

Łomnica 

Kozia Łąka

Radogoszcz Ceramika

5.

ALICJA BARABOLA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W SIEKIERCZYNIE

 

Rudzica Ceramika

Proboszczowa Ośrodek Grapa

6.

IZABELA PIROWSKA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W SIEKIERCZYNIE

 

Rudzica Ceramika

Proboszczowa Ośrodek Grapa

7.

SYLWIA LEM

 

PRZEDSZKOLE

 W ZARĘBIE

 

Łomnica 

Kozia Łąka

Proboszczowa Ośrodek Grapa

8.

ANETA JUSZCZYK

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W KOŚCIELNIKU

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

 

Radogoszcz Ceramika

Proboszczowa Ośrodek Grapa

9.

URSZULA GALAS

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W PLATERÓWCE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

Szklarska Poręba Chata Walońska

Proboszczowa Ośrodek Grapa

10.

MAŁGORZATA RACIĘDA

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

W LUBANIU

 

 

Szklarska Poręba Leśna Huta

Łomnica 

Kozia Łąka

11.

ANNA LEWANDOWSKA

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLY

W RADOSTOWIE ŚREDNIM

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Proboszczowa Ośrodek Grapa

Łomnica 

Kozia Łąka

12.

BEATA PIÓRKOWSKA

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

W PISARZOWICACH ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Proboszczowa Ośrodek Grapa

Jeleniówka

13.

WIOLETA SZATKOWSKA

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

W PISARZOWICACH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Proboszczowa Ośrodek Grapa

Jeleniówka

14.

ARLETA SZOBER

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

 W LUBANIU

 

Łomnica 

Kozia Łąka

Radogoszcz Ceramika

15.

KATARZYNA DASZKIEWICZ

 

PRZEDSZKOLE

 W ZARĘBIE

 

Łomnica 

Kozia Łąka

Proboszczowa Ośrodek Grapa

16.

ALICJA SZAWURSKA

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

W PISARZOWICACH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Proboszczowa Ośrodek Grapa

Jeleniówka

17.

WIOLETTA ŁOTECKA

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

W LUBANIU

 

Radogoszcz Ceramika

Zamek Kliczków

18.

IZABELA ZAJĄC

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

W LUBANIU

 

 

 

 

 

 

 

 

Radogoszcz Ceramika

 

Zamek Kliczków

19.

JUSTYNA JASIŃSKA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

W OLSZYNIE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 

 

 

Rudzica Ceramika

 

Szklarska Poręba Chata Walońska

20.

SYLWIA OKUNIEWICZ

 

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OLSZYNIE

 

 

 

Radogoszcz Ceramika

Łomnica 

Kozia Łąka

21.

KLAUDIA JAGIEŁŁO - BASZAK

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OLSZYNIE

Radogoszcz Ceramika

Łomnica 

Kozia Łąka

22.

DANUTA GRONSKA

 

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŚWIERADOWIE -  ZDROJU

 

Rudzica Ceramika

Łomnica 

Kozia Łąka

23.

 

JOANNA MISIURKA

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

W LUBANIU

 

Szklarska Poręba Leśna Huta

Łomnica 

Kozia Łąka

24.

MAGDA ERLING

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

 W LUBANIU

 

Szklarska Poręba Leśna Huta

Łomnica 

Kozia Łąka

25.

ZUZANNA DURKALEC

 

PRZEDSZKOLE

W ZARĘBIE

 

Proboszczowa Ośrodek Grapa

Jeleniówka

26.

MARZENA KUCZYŃSKA

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

W LUBANIU

 

Szklarska Poręba Leśna Huta

Łomnica 

Kozia Łąka

27.

AGNIESZKA WIELGO

 

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

W ŚWIERADOWIE -  ZDROJU

 

 

Rudzica Ceramika

Łomnica 

Kozia Łąka

28.

DANUTA MOSIEWICZ

 

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

W ŚWIERADOWIE -  ZDROJU

 

Rudzica Ceramika

Łomnica 

Kozia Łąka

29.

BOŻENA ZYNEL

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W BIEDRZYCHOWICACH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Zamek Kliczków

Szklarska Poręba Centrum Edukacji Ekologicznej

30.

MAŁGORZATA BASZAK

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W OLSZYNIE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Zamek Kliczków

Szklarska Poręba Centrum Edukacji Ekologicznej

Kapitał Ludzki Unia Europejska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego