Herb PCE Lubań
Polecamy
Herb PCE Lubań
Aktualności
Wiadomości z wycieczek
04.07.2014
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu realizuje projekt Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zaplanowano i zorganizowano dla dzieci biorących udział w projekcie po 2 wycieczki turystyczno – krajoznawcze po Pogórzu Izerskim i okolicy.

Dzieci z zainteresowaniem i ciekawością udały się w  nowe, niezwykłe miejsca naszego regionu. Wszystkie przedszkolaki otrzymały poczęstunek: soczek i wafelek. Dzieci z Gminnego Przedszkola w Olszynie  zwiedziły Świeradów – Zdrój i przeżyły niezwykłą przygodę w gospodarstwie  agroturystycznym „Kozia Łąka” w Łomnicy. Dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr1 w Olszynie i oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach  pojechały  na zajęcia do Radogoszczy, do  Pracowni Ceramiki, i na przygodę pełną niesamowitych przygód na „Koziej Łące” w Łomnicy. Wycieczki były przygodą dla przedszkolaków i stanowiły ciekawą formę zabawy i nauki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i radością uczestniczyły w zajęciach. Podczas wycieczek przedszkolaki były bezpieczne, ponieważ każde miało na sobie kamizelkę odblaskową, zakupioną w ramach projektu.

 

Program „Multimedialne Przedszkole – program edukacji przedszkolnej” jest realizowany w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Powiatu Lubańskiego. Zawartość i wartość metodyczna jest zgodna z potrzebami dzieci i pozwala na pełną realizację podstawy programowej. Pozwala w dużym stopniu  zaspokoić  ciekawość i aktywność dziecka.  Zabawy i zadania różnego typu stymulują dzieci tak, że bardzo chętnie włączają się do rozwiązywania zadań i sprzyja to   rozwojowi myślenia twórczego, uwagi słuchowej i wyobraźni. Zadania ze sprzętem multimedialnym są  dostosowane każdego poziomu rozwojowego dziecka, mają różny stopień trudności, dlatego wszystkie dzieci mają równe szanse podczas wykonywania zadania do osiągnięcia sukcesu. Program spełnia oczekiwania nauczycieli, jest bardzo urozmaicony, dużo ciekawych pomysłów,  pozwala na wykorzystanie technologii komputerowej, co w dużej mierze ułatwia pracę i uatrakcyjnia zajęcia, wycieczki i wyjścia w teren. Sprzęt multimedialny pozwala na prezentację zdjęć i ilustracji,  obrazków o różnej tematyce na zajęciach i podczas spotkań  z rodzicami. Materiały dydaktyczne w bardzo dużym stopniu uatrakcyjniają zajęcia, skupiają uwagę dzieci i wyzwalają ich ciekawość, zachęcają do podejmowania różnych rozwiązań i działań. W dużym stopniu rozwijają koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchową, myślenie konkretno - wyobrażeniowe.                                                                                                                                                   

Multimedia to wspaniała pomoc dla nauczyciela pozwalająca na usprawnienie pracy, wykorzystaniu dodatkowych pomocy i materiałów. Zajęcia z multimediami są najbardziej oczekiwanym punktem zajęć dzieci, które z dużym zainteresowaniem uczestniczą w takich zajęciach. Umożliwiają dzieciom i nauczycielowi obcowanie z nowoczesną techniką. Dzieci samodzielnie i bardzo sprawnie rozwiązują wszystkie zadania na tablicy, uczą się współpracy w grupie, przestrzegania porządku i czekania na swoją kolej, coraz sprawniej wykonują zadania i posługują się sprzętem multimedialnym. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, zawsze pamiętają o zabraniu pacynek dziadka Stasia i wnuczki Kasi na wycieczki. Z zainteresowaniem rozwiązują zadania z aplikacji, wszystkie bez obaw zgłaszają się do zadań z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. W tygodniu dzieci pracują 1 godzinę, sprzęt multimedialny jest stale wykorzystywany.

Jeżeli chodzi o rezultaty – czyli godziny ze sprzętem multimedialnym to mamy 1500 na dwa lata, ale będzie więcej, ponieważ sprzęt multimedialny wzbudza duże zainteresowanie i ciekawość zarówno u dzieci jak i nauczycieli i jest bardzo często wykorzystywany do zajęć. Zajęcia ze sprzętem stanowią najbardziej atrakcyjną część działań.

 

 

 

 

Kapitał Ludzki Unia Europejska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego