Herb PCE Lubań
Polecamy
Herb PCE Lubań
Aktualności
Zaproszenie
16.04.2013
W związku z rozpoczętym procesem rekrutacji do projektu pt. Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne zaprasza przedszkole/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej z terenu powiatu lubańskiego do zgłaszania się do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa w terminie od 20 do 28.03.2013r.
  • Projekt „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Realizowany będzie w 15 przedszkolach/oddziałach „0” w szkołach podstawowych obejmie minimum 600 dzieci w wieku od 3 do 6 lat; okres wdrażania projektu w przedszkolach to dwa lata szkolne: 2013/2014 i 2014/2015.
  • Więcej informacji o zasadach rekrutacji w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie WWW: pceluban.republika.pl oraz w biurze projektu.

Informacje o korzyściach płynących z przystąpienia
przedszkola do Projektu:

  • Opracowany przez zespół autorski innowacyjny program edukacyjny przyniesie wiele korzyści dla dziecka i rodzica, nauczyciela i placówki w której będzie realizowany.
  • Dzięki nowoczesnemu sprzętowi w postaci zestawów multimedialnych realizacja projektu wpłynie znacząco na zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno – wychowawczych z zastosowaniem aplikacji multimedialnych i Internetu.
  • Wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek o nowoczesne, ciekawe, bezpłatne pomoce.
  • Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych do najciekawszych miejsc Pogórza Izerskiego i Kotliny Jeleniogórskiej.


Nowoczesny, innowacyjny program „Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej” uwzględnienia rozwijanie kompetencji poznawczych, w tym w szczególności pasji przyrodniczo – turystycznych, biznesowych związanych z agroturystyką, poszerzenie wiedzy o agrobiznesie, wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku u dzieci w wieku przedszkolnym.
To niezwykły i jedyny w swoim rodzaju program stworzony w oparciu o atrakcje turystyczne naszego regionu - bliskiej dziecku okolicy, którą może poznać, zobaczyć, pokochać. A różnorodność pomocy dydaktycznych, w tym multimediów, które otrzyma placówka sprawi, że także nauczyciele z ogromną przyjemnością będą realizować nasz program.
                 Serdecznie zapraszam do współpracy.

Dyrektor                 
Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Lubaniu                  
Anna Ł. Adamska           

Kapitał Ludzki Unia Europejska Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego